Restauratieschilder nodig?

Hier vindt u de juiste restauratie-schilder. Na het volgen van 5 eenvoudige stappen, ontvangt u kosteloos offertes van meerdere schilders uit uw omgeving.

Stap 1: Kies uw categorie

Restauratieschilderwerk Toepassingen

Soms vragen effen muren en panelen restauratie. Het aanbrengen van klassieke motieven in de authentieke stijl van uw pand geeft een fantastisch effect: het verhoogt de uitstraling en de waarde van uw bezit. Ook het schilderen van (klassieke) letters op panelen en borden horen tot de mogelijkheden. Herstellen van oude en beschadigde decoraties en het creëren van nieuwe voorstellingen maken het waard om te restaureren. Bij restauraties worden authentieke verfsoorten gebruikt en contemporaine kleurstellingen gehanteerd.

Kleuronderzoek

Door een kleuronderzoek uit te voeren kan een, op historische gronden gebaseerde, kleurkeuze worden gemaakt. Uit de reeds uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de historische gevels vroeger een veelkleurige en rijkere uitstraling hebben gehad dan tot nu toe werd aangenomen. Bij een kleuronderzoek worden laag voor laag de oude verflagen blootgelegd, zodat een beeld ontstaat van de verschillende kleurafwerkingen die het pand in de loop der tijd heeft gehad.

De interpretatie van de aangetroffen kleuren is afhankelijk van verschillende factoren. Hierdoor is het wenselijk dat er overleg plaatsvindt tussen de eigenaar en de gemeente.In veel gevallen dienen de gegevens als uitgangspunt om tot een nieuwe 'historisch correcte' kleurstelling te komen. De welstandsnota geeft aan dat de kleurtoepassing moet bijdragen aan de herkenbaarheid van het gebouw en het karakter dient te ondersteunen. Daarnaast moet de kleur in samenhang zijn met de omgeving en mag deze de bestaande harmonie van de gehele gevelwand niet verstoren.

Door het verrichten van kleuronderzoek wordt de kennis over de historische kleurafwerking van objecten vergroot en kan een overwogen keuze gemaakt worden voor een nieuwe toe te passen kleurstelling.


Veel plezier met het vinden van uw restauratieschilder.

restauratieschilder vind uw schilder

Laatste update: 15-10-2021  |  © Webdesign by JBB Media  |  Ontwerp ZOIEZO grafisch werk  |